Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie - Pelvired VZW. / A.S.B.L.

 

 

12/10/2020

 

Zoals aangekondigd wordt onze eerste webinar op dinsdag 24 november om 20.30 uur georganiseerd  "Focus op klinische diagnose van urinaire en fecale functionele aandoeningen bij kinderen".
 
Blijf op de hoogte, drie andere onderwerpen volgen binnenkort (2 in het Nederlands en 1 in het Frans).
 
Inschrijven kan via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en is gratis voor Pelvired leden.
Voor niet-leden wordt een bedrag van 30€ per webinar in rekening gebracht.
 
Tot binnenkort !!!

 

 

15/04/2019

Via een aandachtig lid, werden we attent gemaakt op volgende advertentie : https://smarteducation.be/opleiding/pelvic-health-nov19/ , waarin beweerd wordt dat “It is a common misconception that ‘pelvic health’ or ‘women’s health’ is a specialty niche practice available only to experts, and involves specialized equipment and invasive exams.”

Een tweedaagse opleiding van 510€ (ex btw), onbegrijpelijk geaccrediteerd met liefst 24 Pro-Q Kine punten.

Voor Pelvired vzw/asbl natuurlijk onaanvaardbaar wanneer we weten dat onze bijzondere bekwaamheid pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie een opleiding eist van  45 ECT punten én jaarlijkse bijscholing.

Pelvired reageerde via zijn wetenschappelijk secretaris dan ook naar Axxon toe en hoopt dat er gepaste actie ondernomen zal worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd ….

----------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2018

De publicatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: "Optimalisatie van de incontinentieforfaits" met de medewerking van Pelvired ( Prof Dr Els Bakker ) is er !

klik hier voor de synthese (Nl)

of

het volledige dossier (Engels)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2018

 

In het kader van het zorgtraject rond incontinentie werd Pelvired gecontacteerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat studies uitvoert en rapporten maakt om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Hieronder vind U de gestelde vragen en de antwoorden van uw vereniging.

Documenten rond incontinentie in de geriatrie, die hierbij ook overgemaakt werden aan het KCE, kan u hier en hier vinden.

 • In verband met de rol van kinesitherapeuten in het zorgtraject voor incontinentie:
  • Voor welke types incontinentie is kinesitherapie aangewezen? : Voor SUI, urge incontinentie en mixed.  
  • Is kine ook mogelijk bij zorgafhankelijke personen (die het groot forfait voor incontinentie krijgen)? Dit hangt af van de oorzaak van de incontinentie. Het kinesithérapeutisch bilan kan bepalen of kiné al dan niet kan helpen.
  • Hoeveel sessies zijn gemiddeld nodig voor incontinentie? Ook dit is, en zeker voor mensen met een groot forfait, afhankelijk van verschillende factoren
 • In verband met mogelijke aanbevelingen voor het terugbetalingsbeleid:
  • Verplicht kinesitherapie volgen vooraleer forfait voor luiers wordt betaald?  Pelvired heeft gepleit voor een verplicht kinesitherapeutisch bilan alvorens ook de sessies te verplichten. Het is immers zinloos om bijvoorbeeld compleet ruggemergletsel eerst 18 sessies bekkenbodemreëducatie te doen alvorens de patiënten een forfait toe te kennen
  • Volledige terugbetaling bekkenbodemkine in geval van incontinentie? Zou zeer interessant zijn in deze gevallen, en mensen zeker motiveren.
 • In verband met mogelijke aanbevelingen voor de organisatie van zorg:
  • Hoe kan ervoor gezorgd worden dat meer patiënten met kine geholpen worden? Goede samenwerking tussen de verschillende disciplines
  • Er is een bijzondere beroepsbekwaamheid voor bekkenbodemreëducatie, wat betekent dit concreet? ==> Uitleg van het MB dat onze BB beschrijft. Pelvired heeft gepleit dat het kinesitherapeutisch bilan uitgevoerd moet worden door een kinesitherapeut met een BB in pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie

 

_______________________________________________________________________________

09/01/2018

Beste collega,

Zoals beloofd brengen we u op de hoogte van de resultaten van de onderhandelingen met Axxon aangaande de oprichting van een Belgian Clinical Interest Group ( BCIG ) rond onze Bijzondere Bekwaamheid : "bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie".

De voorstellen die ter ondertekening op tafel lagen konden slechts een deel van ons bestuur overtuigen. Belangrijkste struikelblokken voor Pelvired waren het gebrek aan een vooraf bepaalde structuur van de groep, het ontbreken van concrete acties voor de  verdediging van onze Bijzondere Bekwaamheid (BB), alsook de door Axxon geëiste financiële bijdrage. De opgelegde tijdsdruk liet echter geen verder onderhandelingen toe.

 

De uiteindelijke, moeilijke en nipte, beslissing van het bestuur was dan ook om voorlopig niet mee in te stappen in de BCIG.

 

Diverse andere klinische verenigingen waren blijkbaar dezelfde mening toegedaan. Van de zes, door Ministerieel Besluit erkende, Bijzondere Bekwaamheden werden er maar twee BCIG’s opgericht met de steun van bestaande klinische verenigingen, waaronder onze BB, met medewerking van BICAP.

 

Wij wensen deze groepen veel succes en blijven de ontwikkelingen van nabij opvolgen.

Met spijt wensen we jullie ook te melden dat BICAP de ontbinding van de overkoepelende vereniging BAPRA ( Pelvired / BICAP ) heeft aangevraagd.  BAPRA heeft door de jaren heen mooi werk verricht in verschillende politieke dossiers.

De samenwerking van Pelvired en destijds nog BGKVGPR, binnen BAPRA wierp zijn vruchten af: er zijn nog steeds geen uitvoeringsbesluiten voor de uitbreiding van de competenties voor de vroedvrouwen, en ook de zwangerschapsbegeleiding bij fysiologische zwangerschap maakt nog steeds deel uit van de perinatale kinesithérapie en wordt terugbetaald door het RIZIV. *

 

Door deze ontbinding vervalt de mogelijkheid tot het betalen van gemeenschappelijke lidgeld voor Pelvired en BICAP. De modaliteiten voor verdere samenwerking tussen Pelvired en BICAP moeten nog besproken worden. 

 

Voor Pelvired blijft het lidgeld voor 2018 behouden op -40- € per kalenderjaar. 

 

De laatste jaren is het wetenschappelijk stil geweest vanuit onze vereniging omdat veel van de energie van de vrijwilligers die zich voor Pelvired ingezet hebben, betrokken waren bij het opstellen van de dossiers via o.a. de Wetenschappelijke Commissie van het FRK. De BCIG gaat nu die rol op zich nemen. Hierdoor komt er binnen het bestuur weer tijd voor meer wetenschappelijk werk naar de basis toe, met congressen en workshops.

 

In de toekomst hopen we jullie verder van dienst te kunnen zijn via de vertrouwde werking van onze vereniging. Hiervoor willen we opnieuw een oproep naar leden die ons willen helpen als effectief lid.

Wij hopen op jullie vertrouwen en wensen iedereen alvast een succesvol 2018!

 

Peter Meyers en Els Bakker

Voorzitter en wetenschappelijk secretaris Pelvired vzw/asbl

 

* Eind 2006 werd BAPRA geconfronteerd met een wetsvoorstel van minister Demotte waarin o.a. de uitbreiding van de bevoegdheden van de vroedvrouwen met pelvische reëducatie mogelijk zou worden. Elke wet die gestemd wordt, moet nadien uitvoeringsbesluiten hebben voor ze kunnen van kracht zijn.  

De Federale Raad voor Vroedvrouwen (FRV) contacteerde de Federale Raad voor Kinesitherapie (FRK).  De NRK erkende het nut van de medewerking van BAPRA waarop heel wat onderhandelingen plaatsvonden tussen BAPRA, de voorzitter van FRK en de voorzitter van de FRV. Deze leidden uiteindelijk tot een afbakening van ieders domein.  De kinesitherapeuten vonden dat de vroedvrouwen vooral een verwijsfunctie hadden bij klachten van de zwangere of pas bevallen vrouw. De uitvoeringsbesluiten van dit ministerieel voorstel werden tot op heden nooit een realiteit.

Toch blijft dit dossier een stevige uitdaging vormen. De FRV ijvert nog steeds om uitvoeringsbesluiten op te stellen, ondanks het negatief advies van Mieke Walraevens, ( vroedvrouw en medewerker binnen het kabinet van minister De Block) tijdens een overleg tussen de Federale Raad voor Kinesitherapie en de Federale Raad voor Vroedvrouwen in 2016. De boodschap vanuit het kabinet van minister De Block was toen duidelijk: er zouden geen bijzondere beroepsbekwaamheden voor de vroedvrouwen gecreëerd worden! Educatie over de bekkenbodem zou wel opgenomen worden in de basisopleiding vroedkunde maar reëducatie of revalidatie blijft binnen het domein van de kinesitherapeuten.
Tot op heden heeft BAPRA deze zaken verder uitgediept, en werden er in samenwerking verschillende politieke en academische dossiers gemaakt.

-

03/12/2017

 

Beste collega,

 

Bedankt voor de reacties die we op ons referendum mochten ontvangen.

We houden tijdens onze verdere onderhandelingen met Axxon rekening met deze gegevens.

Het hele proces vraagt de nodige discretie en wij wensen in volledige onafhankelijkheid uw wensen en belangen te blijven uitdragen.

Wij vragen u dan ook nog even geduld en beloven u op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

 

Wij wensen u prettige feestdagen !

 

Het bestuur Pelvired vzw/asbl

 

 

08/09/2017

 

Beste collega,

Als betalend lid mocht u in het kader van de besprekingen tussen Bapra (= Pelvired+Bicap) en Axxon rond het opstarten van een BCIG ( Belgian Clinical Interest Group ) "bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie", per mail een referendum ontvangen.

Wij willen uw mening kennen en verdedigen bij deze besprekingen.

Vandaar dat het beantwoorden van dit referendum van groot belang is voor ons, bestuursleden.
Dit zijn onderhandelingen waar we niet over één nacht ijs willen gaan, zonder jullie mening te kennen.

Let dus op jullie mailbox en reageer aub zo snel mogelijk op onze vragen.

 

Jullie reacties zullen ons leiden in dit gebeuren.

In de hoop jullie met deze informatie van dienst te zijn geweest, collegiale groeten,

Het bestuur Pelvired vzw/asbl

 

Nieuws

  --------------------

Eerste webinar Pelvired

24/11/2020

klik hier

--------------------

 Zoek een kine in uw buurt !

--------------------

Nieuwe zoekertjes

dd 2/11/2020

klik hier

--------------------

Nieuwe evenementen
 dd 2/11/2020

klik hier

--------------------

2021

lidgeld Pelvired: -40- €

 klik hier

 --------------------

Weldra !!!

nieuwe 

update referentielijst

 

Maatschappelijke zetel

info@pelvired.be

Pelvired vzw
Watertorenstraat 11
B - 3700 Tongeren
Tel: 0032 (0) 12 241388
Fax: 0032 (0) 12 241388

RPR Tongeren 0454389669