Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie - Pelvired VZW. / A.S.B.L.

19/08/2022   In memoriam

Dr Josephine Laycock (23/05/1941 -08/08/2022)

Met grote droefheid kondig ik het overlijden aan van mijn vriendin Jo Laycock op 8 augustus 2022. Jo is thuis overleden, omringd door haar familie na een oneerlijk strijd tegen een agressieve hersentumor met waardigheid en moed, net als haar hele leven was

Dr Jo Laycock begon haar loopbaan in de fysiotherapie na haar opleiding bij Margaret Hollis aan de Bradford Hospital School of Physiotherapy tussen 1959 en 1962. In de jaren zeventig werd zij hoofdfysiotherapeut in het Bradford Royal Infirmary (BRI).
Jo richtte haar aandacht vervolgens op de problemen van vrouwen met urine-incontinentie en verliet haar leidinggevende positie om de "Afdeling Urologische Therapie" bij het BRI op te richten. Ik had het voorrecht met haar samen te werken op deze afdeling, wat mijn interesse en passie voor bekkenrevalidatie heeft aangewakkerd. Jo promoveerde in 1991 op de behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen, het resultaat van hard en baanbrekend werk.
Zij was een mentor voor beginnende en gevorderde bekkenrevalidatie fysiotherapeuten zowel nationaal als internationaal, waarvan velen onder haar leiding promoveerden en experts werden op dit gebied. Ze was altijd bemoedigend en bereid om haar kennis en deskundigheid te delen, met geduld en plezier. Zij ontwikkelde klinische instrumenten, waaronder de "PERFECT"-score voor de beoordeling van de bekkenbodemspierfunctie, die nog steeds wereldwijd wordt gebruikt. Maar als onvermoeibare innovator ontwierp zij apparaten en sondes om de bekkenbodemspierfunctie te meten, die zijn geproduceerd en nog steeds over de hele wereld worden gebruikt.
Tijdens haar professionele loopbaan heeft Jo talrijke wetenschappelijke verhandelingen over haar onderzoek gepresenteerd op internationale conferenties. Zij heeft hoofdstukken geschreven voor talrijke universitaire leerboeken en is medeauteur en redacteur van boeken onder haar naam.

Op verenigingsniveau heeft Jo de CPPC (Chartered physiotherapists promoting continence) special interest group opgericht na de eerste CPPC gevalideerde cursus aan het eind van de jaren tachtig. Zij werd lid van de International Continence Society (ICS) en heeft sinds haar eerste deelname in 1985 bijna alle bijeenkomsten daarvan bijgewoond. In 2000 werd zij in Tampere de eerste voorzitster van het Comité voor fystiotherapie van de ICS. In 2011 viel haar de grote eer te beurt de ICS Lifetime Achievement Award in ontvangst te nemen.
Zij was de eerste fysiotherapeute die voorzitter werd van de Vereniging voor Continentieadvies eind jaren negentig. Deze multiprofessionele organisatie heeft tot doel te informeren, voor te lichten en een op onderzoek gebaseerde behandeling en behandeling van incontinentie aan te moedigen.

In 2001 werd Jo door Hare Majesteit Koningin Elizabeth onderscheiden met de Orde van het Britse Rijk voor 'diensten aan de incontinentie'. Zij was zeer trots dat zij met leden van haar familie de ceremonie in Buckingham Palace mocht bijwonen om deze prestigieuze prijs in ontvangst te nemen.

Toen zij in 1996 met pensioen ging bij de NHS, verhuisde zij met haar (overleden) echtgenoot David naar Culgaith, in haar geliefde Lake District in het noorden van Engeland. Van daaruit gaf ze cursussen over de behandeling van bekkenbodem disfuncties voor fysiotherapeuten en verpleegkundigen, en runde ze een kleine privé kliniek.

In haar privé-leven was Jo niet alleen een ervaren zeiler (ze zeilde op Ullswater en bracht vele gelukkige momenten zeilend met vrienden en familie door) maar ze zong ook in een hartslag en had zich onlangs voorgenomen om de ulkele en Schotse volksdansen te leren.

De wereld van bekkenrevalidatie heeft een geweldige voorvechter verloren, ik een dierbare vriendin. Ik mis haar nu al heel erg. Onze gedachten zijn bij haar familie.Prof. Els Bakker

-------------------------------------------------------------------------------

13/01/2022

Beste collegae,

Velen onder jullie betaalden reeds hun lidgeld voor 2022.
Sommigen deden dit nog niet ...

Gelieve dit, indien gewenst, zo snel mogelijk in orde te brengen !

http://www.pelvired.be/web/index.php/nl/leden-nl/info 

Steeds bereikbaar voor verder informatie,

Team Pelvired

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vereenvoudiging uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie:

De vereenvoudiging in de behandelingen in de "Fa"-lijst voor situaties die een uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen gaat in. Het is niet meer verplicht om eerst 18 courante nummers aan te rekenen. 


Tot nu toe was het verplicht 18 verstrekkingen in de courante pathologie aan te rekenen alvorens een behandeling in de "Fa"-lijst te attesteren. Sinds 1 januari 2021 is het voor situaties waarin uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie nodig is niet meer verplicht.

Bijgevolg moet u niet langer een duidelijke verbetering van de symptomen aantonen aan het einde van deze 18 zittingen door middel van een begin- en eindbilan van de behandeling. Alleen het voorschrift van de behandelende arts-specialist blijft vereist. 

Deze wijziging is op 31 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Dit betekent dat het mogelijk is dat u voor behandelingen die in het eerste kwartaal zijn uitgevoerd, een correctiedocument van het ziekenfonds kan ontvangen.

Bron: RIZIV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste collega, Vragenlijst US ,

Wij zijn 5 studenten van de IUC pelvische reeducatie. Voor onze thesis onderzoeken wij het gebruik van US in de klinische praktijk bij erkende bekkenbodemtherapeuten.

Wij hebben daarom een vragenlijst opgesteld om bepaalde zaken af te toetsen. Graag zouden we de vragenlijst willen afnemen bij de leden van Pelvired.

Hiervoor hebben we een link voorzien:

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0kdMnEVR4ZllGfz


Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten,
Arne, Ina, Evelien, Lise en Yasmine

----------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2018

De publicatie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: "Optimalisatie van de incontinentieforfaits" met de medewerking van Pelvired ( Prof Dr Els Bakker ) is er !

klik hier voor de synthese (Nl)

of

het volledige dossier (Engels)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2018

 

In het kader van het zorgtraject rond incontinentie werd Pelvired gecontacteerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat studies uitvoert en rapporten maakt om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Hieronder vind U de gestelde vragen en de antwoorden van uw vereniging.

Documenten rond incontinentie in de geriatrie, die hierbij ook overgemaakt werden aan het KCE, kan u hier en hier vinden.

 • In verband met de rol van kinesitherapeuten in het zorgtraject voor incontinentie:
  • Voor welke types incontinentie is kinesitherapie aangewezen? : Voor SUI, urge incontinentie en mixed.  
  • Is kine ook mogelijk bij zorgafhankelijke personen (die het groot forfait voor incontinentie krijgen)? Dit hangt af van de oorzaak van de incontinentie. Het kinesithérapeutisch bilan kan bepalen of kiné al dan niet kan helpen.
  • Hoeveel sessies zijn gemiddeld nodig voor incontinentie? Ook dit is, en zeker voor mensen met een groot forfait, afhankelijk van verschillende factoren
 • In verband met mogelijke aanbevelingen voor het terugbetalingsbeleid:
  • Verplicht kinesitherapie volgen vooraleer forfait voor luiers wordt betaald?  Pelvired heeft gepleit voor een verplicht kinesitherapeutisch bilan alvorens ook de sessies te verplichten. Het is immers zinloos om bijvoorbeeld compleet ruggemergletsel eerst 18 sessies bekkenbodemreëducatie te doen alvorens de patiënten een forfait toe te kennen
  • Volledige terugbetaling bekkenbodemkine in geval van incontinentie? Zou zeer interessant zijn in deze gevallen, en mensen zeker motiveren.
 • In verband met mogelijke aanbevelingen voor de organisatie van zorg:
  • Hoe kan ervoor gezorgd worden dat meer patiënten met kine geholpen worden? Goede samenwerking tussen de verschillende disciplines
  • Er is een bijzondere beroepsbekwaamheid voor bekkenbodemreëducatie, wat betekent dit concreet? ==> Uitleg van het MB dat onze BB beschrijft. Pelvired heeft gepleit dat het kinesitherapeutisch bilan uitgevoerd moet worden door een kinesitherapeut met een BB in pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie

 

_______________________________________________________________________________

09/01/2018

Beste collega,

Zoals beloofd brengen we u op de hoogte van de resultaten van de onderhandelingen met Axxon aangaande de oprichting van een Belgian Clinical Interest Group ( BCIG ) rond onze Bijzondere Bekwaamheid : "bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie".

De voorstellen die ter ondertekening op tafel lagen konden slechts een deel van ons bestuur overtuigen. Belangrijkste struikelblokken voor Pelvired waren het gebrek aan een vooraf bepaalde structuur van de groep, het ontbreken van concrete acties voor de  verdediging van onze Bijzondere Bekwaamheid (BB), alsook de door Axxon geëiste financiële bijdrage. De opgelegde tijdsdruk liet echter geen verder onderhandelingen toe.

 

De uiteindelijke, moeilijke en nipte, beslissing van het bestuur was dan ook om voorlopig niet mee in te stappen in de BCIG.

 

Diverse andere klinische verenigingen waren blijkbaar dezelfde mening toegedaan. Van de zes, door Ministerieel Besluit erkende, Bijzondere Bekwaamheden werden er maar twee BCIG’s opgericht met de steun van bestaande klinische verenigingen, waaronder onze BB, met medewerking van BICAP.

 

Wij wensen deze groepen veel succes en blijven de ontwikkelingen van nabij opvolgen.

Met spijt wensen we jullie ook te melden dat BICAP de ontbinding van de overkoepelende vereniging BAPRA ( Pelvired / BICAP ) heeft aangevraagd.  BAPRA heeft door de jaren heen mooi werk verricht in verschillende politieke dossiers.

De samenwerking van Pelvired en destijds nog BGKVGPR, binnen BAPRA wierp zijn vruchten af: er zijn nog steeds geen uitvoeringsbesluiten voor de uitbreiding van de competenties voor de vroedvrouwen, en ook de zwangerschapsbegeleiding bij fysiologische zwangerschap maakt nog steeds deel uit van de perinatale kinesithérapie en wordt terugbetaald door het RIZIV. *

 

Door deze ontbinding vervalt de mogelijkheid tot het betalen van gemeenschappelijke lidgeld voor Pelvired en BICAP. De modaliteiten voor verdere samenwerking tussen Pelvired en BICAP moeten nog besproken worden. 

 

__________________________________________________________________________________

 

* Eind 2006 werd BAPRA geconfronteerd met een wetsvoorstel van minister Demotte waarin o.a. de uitbreiding van de bevoegdheden van de vroedvrouwen met pelvische reëducatie mogelijk zou worden. Elke wet die gestemd wordt, moet nadien uitvoeringsbesluiten hebben voor ze kunnen van kracht zijn.  

De Federale Raad voor Vroedvrouwen (FRV) contacteerde de Federale Raad voor Kinesitherapie (FRK).  De NRK erkende het nut van de medewerking van BAPRA waarop heel wat onderhandelingen plaatsvonden tussen BAPRA, de voorzitter van FRK en de voorzitter van de FRV. Deze leidden uiteindelijk tot een afbakening van ieders domein.  De kinesitherapeuten vonden dat de vroedvrouwen vooral een verwijsfunctie hadden bij klachten van de zwangere of pas bevallen vrouw. De uitvoeringsbesluiten van dit ministerieel voorstel werden tot op heden nooit een realiteit.

Toch blijft dit dossier een stevige uitdaging vormen. De FRV ijvert nog steeds om uitvoeringsbesluiten op te stellen, ondanks het negatief advies van Mieke Walraevens, ( vroedvrouw en medewerker binnen het kabinet van minister De Block) tijdens een overleg tussen de Federale Raad voor Kinesitherapie en de Federale Raad voor Vroedvrouwen in 2016. De boodschap vanuit het kabinet van minister De Block was toen duidelijk: er zouden geen bijzondere beroepsbekwaamheden voor de vroedvrouwen gecreëerd worden! Educatie over de bekkenbodem zou wel opgenomen worden in de basisopleiding vroedkunde maar reëducatie of revalidatie blijft binnen het domein van de kinesitherapeuten.
Tot op heden heeft BAPRA deze zaken verder uitgediept, en werden er in samenwerking verschillende politieke en academische dossiers gemaakt.

 

 

 

Nieuws

 

Zwart Lint Voor Het Rouwen Met Rust in Vredestekst Stock Foto - Image of besnoeiing, symbool: 85531472 

In memoriam

 

Dr Jo Laycock

 

 

---------------------

Zoek een kine in uw buurt !

 

Laatste update:

29/08/2022

--------------------

Nieuwe zoekertjes

dd 04/08/2022

klik hier

--------------------

Nieuwe evenementen
 dd 13/06/2022

klik hier

--------------------

2022

lidgeld Pelvired: -40- €

 klik hier

 --------------------

 

 

Maatschappelijke zetel

info@pelvired.be

Pelvired vzw
Watertorenstraat 11
B - 3700 Tongeren
Tel: 0032 (0) 12 241388
Fax: 0032 (0) 12 241388

RPR Tongeren 0454389669