Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie - Pelvired VZW. / A.S.B.L.

De raad van Bestuur van Pelvired bestaat uit 4 leden

 
 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Wetenschappelijk

secretaris

 

Peter Meyers Oscarine Husson Carole Durez Dr Els Bakker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze raad van bestuur wordt aangevuld met effectieve leden.

 

 
 

Nieuws

  --------------------

Eerste webinar Pelvired

24/11/2020

klik hier

--------------------

 Zoek een kine in uw buurt !

--------------------

Nieuwe zoekertjes

dd 20/08/2020

klik hier

--------------------

Nieuwe evenementen
 dd 22/06/2020

klik hier

--------------------

2020

lidgeld Pelvired: -40- €

 klik hier

 --------------------

Weldra !!!

nieuwe 

update referentielijst

 

Maatschappelijke zetel

info@pelvired.be

Pelvired vzw
Watertorenstraat 11
B - 3700 Tongeren
Tel: 0032 (0) 12 241388
Fax: 0032 (0) 12 241388

RPR Tongeren 0454389669