De raad van Bestuur van Pelvired bestaat uit 4 leden

 
 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Wetenschappelijk

secretaris

 

Peter Meyers Oscarine Husson Carole Durez Dr Els Bakker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze raad van bestuur wordt aangevuld met effectieve leden.