Belgische Vereniging voor Pelvische Reëducatie - Pelvired VZW. / A.S.B.L.

Algemene informatie
Enkele jaren nadat België in de late jaren '80 kennis maakte met de "nieuwe" therapie: pelvische reëducatie, ontstond bij steeds meer specifiek opgeleide therapeuten de vraag naar uitwisseling van kennis en ervaring binnen dit gebied van de kinesitherapie.
Na enkele informatieve vergaderingen en een stichtingsvergadering op 6 september 1994 verschenen op 14 februari 1995 de statuten van de vzw Pelvired in het Belgisch Staatsblad.
De pelvische reëducatie is ondertussen een vaste waarde geworden in de kinewereld en onze vereniging telt een groeiend aantal leden waarvan de overgrote meerderheid kinesitherapeuten.

Doelstelling van Pelvired vzw
De doelstelling van de vereniging is het steunen en het ontwikkelen van de pelvische reëducatie in al haar facetten.
Hierbij zal steeds gestreefd worden naar een multidisciplinaire betrokkenheid.
Gedacht wordt hierbij aan:
 • Algemene geneesheren
  Geneesheren specialisten
 • Kinesitherapeuten
 • Apothekers
 • Psychologen
 • Andere medici en paramedici
 Programmapunten
 • Het bevorderen van de wetenschappelijke uitbouw en de therapeutische gerichtheid van de bekkenbodemtherapie en reëducatie van de organen van het kleine bekken.
 • Steun verlenen aan initiatieven, wetenschappelijke onderzoeken, studies, werken en werkzaamheden in verband met de pelvische reëducatie.
 • Het zelf ondernemen van activiteiten ter bevordering van de hierboven vermelde doelstellingen.

Nieuws

 

Zwart Lint Voor Het Rouwen Met Rust in Vredestekst Stock Foto - Image of besnoeiing, symbool: 85531472 

In memoriam

 

Dr Jo Laycock

 

 

---------------------

Zoek een kine in uw buurt !

 

Laatste update:

29/08/2022

--------------------

Nieuwe zoekertjes

dd 04/08/2022

klik hier

--------------------

Nieuwe evenementen
 dd 13/06/2022

klik hier

--------------------

2022

lidgeld Pelvired: -40- €

 klik hier

 --------------------

 

 

Maatschappelijke zetel

info@pelvired.be

Pelvired vzw
Watertorenstraat 11
B - 3700 Tongeren
Tel: 0032 (0) 12 241388
Fax: 0032 (0) 12 241388

RPR Tongeren 0454389669